Ring oss på 51 42 16 94

Velkommen til våre nye lokaler
Du finner oss i Kjøpmannsbrotet 5 på Klepp
Vi benytter kun det siste innen tannlegeutstyr
Hos oss vil du trives

Skrevet av: , publisert 04.10.2011

Hva er trygderefusjon?

Det gis trygdestønad i forskjellig grad  ved ulike tilstander og sykdommer som er direkte relatert til munnhulen og tennene. Vi har direkte oppgjør med HELFO (NAV)  slik at pasienten får det trukket direkte hos tannlegen.

Etter folketrygdloven § 5–6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende tilstander/tilfeller:

1. Sjelden medisinsk tilstand ,  A -liste og B-liste

2. Leppe-kjeve-ganespalte

3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen forøvrig

4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander

5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve

6. Periodontitt

7. Tannutviklingsforstyrrelser

8. Bittanomalier

9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon

10. Hyposalivasjon

11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer

12. Tannskade ved godkjent yrkesskade

13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade

14. Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne